PRAVILA PLAĆANJA USLUGA


Kada su u planu veliki zahvati, načiniti ću Vam procjenu prije početka terapije. Tada ćemo razgovarati o mogućnostima plaćanja, te iznaći rješenje na obostrano zadovoljstvo.

Zahvati koji iziskuju samo jedan posjet plaćaju se po završetku tretmana. Dugotrajne terapije se plaćaju u ratama prema unaprijed dogovorenom rasporedu.

Kao pogodnost plaćanja ordinacija Vam nudi mogućnost plaćanja karticama Diners, Visa i Mastercard. Korisnicima Individualne Standardne i Individualne Zlatne MasterCard kartice na raspolaganju je potrošački kredit od 2 do 24 mjeseca na iznos od 1.000 do 40.000 kuna.

Molim Vas da se ne suzdržavate od razgovora o cijenama usluga! Cijene usluga direktno su u svezi s cijenom upotrijebljenog suvremenog stomatološkog materijala, te cijenom praćenja koraka sa novim tehnologijama. Na zahtjev elektronskom poštom ću proslijediti kompletan cjenik ordinacije.
Ordinacija dugi niz godina ima ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, što znači da potpisom izjave da želite mene za svog izbornog doktora dentalne medicine u narednoj godini stječete pravo na stomatološke usluge iste kvalitete kao da ste privatni pacijent, ali bez posebne naplate*. Pozivam Vas da nazovete sr. Jasnu na tel. 4-66-99-55 koja će Vam objasniti ovaj jednostavan postupak.


* Sukladno Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine br. 93/03) te Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine br. 93/03). Posljednje verzije svih relevantnih važećih propisa se nalaze na web stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: www.hzzo-net.hr.

   
 
 

Slobodno nam se obratite telefonom i elektronskom poštom u stomatološkoj ordinaciji ako trebate više informacija u svezi zdravlja Vaše osmijeha.

Rule

natrag na vrh

 
 

Osnovna stranica | O timu | Ordinacija | Gdje smo

 
 

Urednovno vrijeme Financije | Usluge

 
 

Edukacija | Česta pitanja | Postavite upit

 
 
   
 
 

Slobodno nam se obratite telefonom ili elektronskom poštom  u svezi bilo kakvih upita.

 
 

Copyright 1992-2013 Dr. S. Varga. All rights reserved.